July 5, 2022

Tag: รับสร้างบ้าน

เรื่องของผู้รับเหมา กับคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนนั้นสงสัย
Lifestyle

เรื่องของผู้รับเหมา กับคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนนั้นสงสัย

สำหรับการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านนั้นปัจจุบันนั้นจะมีทางเลือกที่มากมายหลากหลายอย่างมากให้เราได้เลือกใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านจากบริษัทต่าง ๆ แต่กลับกันสำหรับผู้รับเหมาเองก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่หลากหลายคนนั้นเลือกใช้ด้วยเช่นกัน และ ในขณะเดียวกันก็มีหลากหลายคำถามที่หลายคนนั้นสงสัยอยู่เช่นเดียวกันสำหรับผู้รับเหมา ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสำหรับผู้รับเหมานั้นจะมีคำถามอะไรบ้างที่หลากหลายคนนั้นสงสัย  ของที่ผู้รับเหมาทิ้งไว้ในบ้านนั้นสามารถใช้ได้หรือไม่   สำหรับการที่ผู้รับเหมานั้นทิ้งสิ่งของ หรือ อุปกรณ์การสร้างต่าง ๆ ไว้ภายในเขตพื้นที่การก่อสร้าง หรือ ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้นจะสามารถเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ได้หรือไม่  โดยตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนั้นได้ระบุไว้ว่า ตามกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 603 สรุปไว้ว่า ตามกฎหมายนั้นอุปกรณ์ และ สัมภาระนั้น หากผู้รับเหมาทิ้งงานไว้ หรือ มีเหตุที่ไม่สามารถทำงานได้ ทรัพย์สินนั้นยังเป็นของผู้รับเหมาอยู่  นั้นเราจะไม่สามารถย้ายออก หรือ ใช้ประโยชน์ได้ ได้ด้วยนั้นเอง   รับเงินงวดสุดท้ายแล้วผู้รับเหมาทิ้งงาน   อีกเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นคือ “ผู้รับเหมาทิ้งงานงวดสุดท้าย”  ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้กับทุกคนนะครับ  และ หลายคนนั้นมีความสงสัยถึง “เบิกเงินงวดสุดท้าย และ ผู้รับเหมาไม่มาทำงาน”  นั้นผู้ว่าจ้างนั้นสามารถฟ้องคดี ที่ศาล เพื่อเป็นคดีแพร่ง  แต่ถ้าหากว่าผู้รับเหมานั้นไม่มาทำงานตามระยะเวลา ผู้ว่าจ้างสามารถจ้างผู้รับเหมาคนอื่นมาได้ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้รับเหมาคนเก่าจะต้องรับผิดชอบ พร้อมกับผู้ว่าจ้างนั้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาได้ด้วย   งานเล็ก ๆ สามารถเลือกใช้ผู้รับเหมาได้หรือไม่   […]

Read More