July 5, 2022
เรื่องของผู้รับเหมา กับคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนนั้นสงสัย

เรื่องของผู้รับเหมา กับคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนนั้นสงสัย

สำหรับการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านนั้นปัจจุบันนั้นจะมีทางเลือกที่มากมายหลากหลายอย่างมากให้เราได้เลือกใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านจากบริษัทต่าง ๆ แต่กลับกันสำหรับผู้รับเหมาเองก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่หลากหลายคนนั้นเลือกใช้ด้วยเช่นกัน และ ในขณะเดียวกันก็มีหลากหลายคำถามที่หลายคนนั้นสงสัยอยู่เช่นเดียวกันสำหรับผู้รับเหมา ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสำหรับผู้รับเหมานั้นจะมีคำถามอะไรบ้างที่หลากหลายคนนั้นสงสัย 

ของที่ผู้รับเหมาทิ้งไว้ในบ้านนั้นสามารถใช้ได้หรือไม่  

สำหรับการที่ผู้รับเหมานั้นทิ้งสิ่งของ หรือ อุปกรณ์การสร้างต่าง ๆ ไว้ภายในเขตพื้นที่การก่อสร้าง หรือ ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้นจะสามารถเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ได้หรือไม่  โดยตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนั้นได้ระบุไว้ว่า ตามกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 603 สรุปไว้ว่า ตามกฎหมายนั้นอุปกรณ์ และ สัมภาระนั้น หากผู้รับเหมาทิ้งงานไว้ หรือ มีเหตุที่ไม่สามารถทำงานได้ ทรัพย์สินนั้นยังเป็นของผู้รับเหมาอยู่  นั้นเราจะไม่สามารถย้ายออก หรือ ใช้ประโยชน์ได้ ได้ด้วยนั้นเอง  

รับเงินงวดสุดท้ายแล้วผู้รับเหมาทิ้งงาน  

อีกเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นคือ “ผู้รับเหมาทิ้งงานงวดสุดท้าย”  ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้กับทุกคนนะครับ  และ หลายคนนั้นมีความสงสัยถึง “เบิกเงินงวดสุดท้าย และ ผู้รับเหมาไม่มาทำงาน”  นั้นผู้ว่าจ้างนั้นสามารถฟ้องคดี ที่ศาล เพื่อเป็นคดีแพร่ง  แต่ถ้าหากว่าผู้รับเหมานั้นไม่มาทำงานตามระยะเวลา ผู้ว่าจ้างสามารถจ้างผู้รับเหมาคนอื่นมาได้ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้รับเหมาคนเก่าจะต้องรับผิดชอบ พร้อมกับผู้ว่าจ้างนั้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาได้ด้วย  

งานเล็ก ๆ สามารถเลือกใช้ผู้รับเหมาได้หรือไม่  

สำหรับหลายคนนั้นอาจจะเลือกผู้รับเหมานั้น บางงานที่เป็นงานเล็ก ๆ ทางช่างนั้นไม่อยากจะมาให้เรา ซึ่งเราอาจจะต้องลองมองมุมกลับนะครับว่าในส่วนของค่าบริการกับค่าวัสดุนั้นบางทีอาจจะไม่คุ้มกันก็ได้ ดังนั้นในเรื่องของงานเล็ก ๆ นั้นถ้าหากว่าเราทำเองไม่ได้ และ เรานั้นจำเป็นจริง ๆ ควรตกลงเรื่องของราคา และ ค่าบริการกันให้ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับ เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการไม่เข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่าย  

ทำผิดสัญญาฟ้องร้องดีหรือไม่  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การฟ้องร้อง” สำหรับผู้รับเหมานั้นหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าเรานั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นคือ ผู้รับเหมาทิ้งงาน ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพต่ำ เจ้าของผู้ว่าจ้างไม่จ่ายชำระเงิน  โดยการที่เราสงสัยว่าจะฟ้องร้องดีหรือไม่  นั้นทางผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในการฟ้องร้องจะพิจารณาจาคดี และ สินทรัพย์ที่จะฟ้องร้องของผู้ฟ้องร้องว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือไม่ โดยค่าใช้จ่าย จะมีหลัก ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี  ค่าว่าจ้าง ของทนาย และ โอกาสที่จะชนะคดีหรือไม่ ดังนั้นในเรืองของความคุ้มค่านั้นควรปรึกษาก่อนจะดีกว่านะครับ และ ทางที่ดีนั้นก่อนการก่อสร้างควรจะทำสัญญาให้ชัดเจน และ ตกลงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของกฎหมายนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดนั้นคือเรื่องของสัญญาที่ชัดเจนนะครับ เพราะว่าจะทำให้เรานั้นไม่ต้องมาขึ้นศาล  หรือฟ้องเป็นคดีความให้ยุ่งยากเรานะครับ