July 5, 2022
ข้อห้ามของการทำเลสิคที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

ข้อห้ามของการทำเลสิคที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

การทำเลสิคนั้นเป็นการรักษาสายจาของเราให้กลับมาเห็นได้อย่างปกติ ซึ่งในการทำเลสิคนั้นไม่ใช่ง่าทุกคนจะสามารถทำได้เพราะว่ายางเคส หรือ อย่างคนที่มีโรคเกี่ยวกับตา นั้นก็ไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน และ อีกหนึ่งในกรณีนั้นคือสำหรับคนที่กำลังจะทำเลสิคนั้นก็มีข้อห้ามด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเลสิค หรือ ReLEx ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครบ้างที่มีข้อห้ามในการทำเลสิค  

ผู้ที่มีสายตาไม่คงที่ 

สำหรับผู้ที่มีสายตาไม่คงที่นั้นจะไม่สามารถทำเลสิคได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่มีสายตาที่ไม่ปกตินั้นการทำเลสิคนั้นจะไม่สามารถทำได้นะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้ การรักษา และ การผ่าตัดนั้นไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ  ดังนั้นคนที่มีสายตาที่ไม่คงที่จะไม่สามารถทำเลสิคได้นะครับ  

คนที่ท้อง และ อยู่ในภาวะตั้งครรภ์  

การผ่าตัดนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ และ ที่สำคัญนั้นอาจจะทำเด็กในครรภ์นั้นเกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับคนที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ นั้นการเลสิคนั้นอาจจะทำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และอาจจะทำให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กได้นะครับ ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ หรือ กำลังอยู่ในภาวะการให้นมบุตรนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างมากนะครับดังนันจะต้องระวังในส่วนนี้อย่างมากนะครับ  

ไม่ควรใส่คอนเทเคเลนส์ก่อนเริ่มรักษา  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์โดยคนที่ขะใส่คอนแทคเลนส์นั้นจะต้องถอดออกก่อนทำการรักษาก่อนอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์นะครับ เพื่อทำให้การปรับค่าสายตานั้นเป็นไปได้ด้วยดี และทำให้การรักษานั้นสามารทำให้สามารักษาสายตาที่ไม่เป็นปกติให้เป้นปกติได้นะครับ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มรักษาดวงตาให้กลับมามองเห็นนั้นเราควรที่จะถอดคอนแทคเลนส์ก่อนด้วยนะครับ เพื่อการปรับค่าสายตานะครับ  

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  

สำหรับผู้ป่วยที่มีการติด HIV นั้นจะไม่สามารถทำเลสิคตาได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่า  ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นั้นทำเลสิคนั้นอาจจะทำให้สารรเคมีไปทำอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วยได้นะครับ  และอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่าด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องระวังอย่างมากเพื่อสำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV นะครับ ดังนั้นจักษุแพทย์จึงไม่สามารถทำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ได้นะครับ  

ผู้ที่ยังไม่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์  

สำหรับผู้ที่ยังไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์นั้นจะไม่สามารถทำเลสิคได้นะครับเพราะว่าร่างกายนั้นเจริญเติบโฌตไม่มากพอและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาได้มากกว่าดังนั้นจึงเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ เพราะว่าอาจจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่จะทำให้ เรากลับมามองเห็นได้อย่างปกตินะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าการทำเลสิคเอง หรือ ReLEx ก็มีข้อห้ามด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบางเรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ และเรานั้นไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้เลยนะครับ ดังนั้นหากว่าใครจะทำเลสิคนั้นควรเข้าจักษุแพทย์ก่อนนะครับ